โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคำ  ตำบลเบญจขร  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260
เบอร์โทรศัพท์ -
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางประกันเล็ก โพธิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :